Organizace událostí

CONFORG s.r.o. disponuje rozsáhlými zkušenostmi s organizací mezinárodních i tuzemských konferencí, symposií, kongresů, seminářů, firemních prezentací, workshopů a obdobných akcí. Od svého založení v roce 1996 společnost CONFORG s.r.o. úspěšně zorganizovala již téměř sto takovýchto událostí zaměřených na vědecké a společenské oblasti především mezinárodního charakteru.

Služby společnosti CONFORG s.r.o. jsou na velmi vysoké a profesionální úrovni a zahrnují kompletní přípravu výše uvedených setkání - zajištění přednáškových místností, registraci účastníků a jejich ubytování, zprostředkování letenek pro zahraniční a případně i tuzemské účastníky, atd. Samozřejmostí je vysoce profesionální organizace pořádaných setkání, která mimo jiné zahrnuje komunikaci s účastníky, distribuci jednotlivých oznámení a newsletterů, tisk proceedings a konferenčních materiálů, plakátů, letáků, zajištění doprovodného či společenského programu (např. koncerty, divadelní představení, bankety a rauty, výlety a speciální programy pro doprovodné osoby), logistiku, atd. Společnost CONFORG s.r.o. je vždy také připravena splnit speciální a nestandardní požadavky i těch nejnáročnějších klientů.

Společnost CONFORG s.r.o. má vynikající zázemí zkušených spolupracovníků stejně jako velmi dobré vztahy s důležitými třetími subjekty a spolupracujícími společnostmi. CONFORG s.r.o. například spolupracuje s Českými Aeroliniemi, mnoha českými hotely a subjekty poskytujícími prostory pro konání vědeckých i společenských akcí. Úzce spolupracuje i s Univerzitou Karlovou, ČVUT, Akademií věd ČR a mnoha důležitými osobnostmi kulturní, společenské i politické scény. Konference se například konaly v prostorách Hotelu Štiřín, Hotelu Praha, Kongresového centra Praha, ČVUT, Právnické fakulty UK, TOP Hotelu Praha. Bankety a rauty byly pořádány například v Obecním domě, na Pražském Hradě, Terasách Pražského Hradu, v prostorách Univerzity Karlovy, Michnově Paláci a podobných reprezentativních prostorách.

Pro informaci uvádíme některá významná vědecká setkání organizovaná společností CONFORG s.r.o.:

 • ESA ´99 – Seventh European Symposium on Algorithms – mezinárodní symposium o algoritmech, Praha, červenec 1999, 350 účastníků
 • TOPOSYM 2001 – Mezinárodní konference o topologii, Praha, srpen 2001, 360 účastníků
 • COMBSTRU´02 – Mezinárodní konference o kombinatorice, Praha, říjen 2002, 250 účastníků
 • EUROCOMB ´03 – Evropská konference o kombinatorice, Praha, září 2003, 250 účastníků
 • CIL XVII – 17. International Congress of Linguists – mezinárodní kongres o lingvistice, Praha, červenec 2003, 450 účastníků, organizace konference byla vyhodnocena jako nejlepší za dobu konání, tj. od r. 1965
 • COMPSTAT 04 – Mezinárodní konference o statistice, Praha, srpen 2004, 640 účastníků
 • C-S ´06 – 6. Česko-slovenské symposium o kombinatorice, teorii grafů, algoritmech a aplikacích, Praha, červenec 2006, 420 účastníků
 • ACL 2007 – Světová konference Asociace komputační lingvistiky, Praha, červen 2007, 1100 účastníků, k dispozici je galerie
 • CYTER 2007 – Mezinárodní konference o počítačovém terorismu, Praha, prosinec 2007
 • TAMC 2010 – Částečná účast na přípravě mezinárodní konference Theory and Applications of Models of Computation, Praha, červen 2010
 • CYTER 2010 – Mezinárodní konference o počítačovém terorismu, Praha, červen 2010 
 • DATAKON 2010 – Prestižní česká a slovenská konference s mezinárodní účastí zaměřená na teoretické a technické základy, nejlepší postupy a vývojové trendy v oblasti využití informačních technologií, Mikulov, říjen 2010
 • MAPSP 2011 – Mezinárodní konference Models and Algorithms for Planning and Scheduling Problems, Nymburk, červen 2011
 • EGSR 2011 – Mezinárodní konference Eurographics Symposium On Rendering, Praha, červen 2011
 • EJC 2012 – Mezinárodní konference 22nd European Japanese Conferenceon Information Modelling and Knowledge Bases, Praha, červen 2012
 • S4G 2012 – Mezinárodní konference 7 th International Conference on Stereology, Spatial Statistics and Stochastic Geometry, Praha, červen 2012
 • NC 2012 – Mezinárodní konference 10th International Neural Coding Workshop, Praha, září 2012
 • SMST 2013 – Účast na přípravě mezinárodní konference The International Conference on Shape Memory and Superelastic Technologies, Praha, OREA Hotel Pyramida, 20.05.2013 - 24.05.2013
 • DepLing 2013 - Příprava mezinárodní konference Dependency Linguistics, Praha, Univerzita Karlova, 27.08.2013 - 30.08.2013
 • Částečná participace na dalších vědeckých a kulturních událostech
 • ISDEP 2014 – série workshopů pro projekt EU
 • CBMI 2015
 • ENBIS 2015
 • ACM Hypertext 2017 - The 28th ACM Conference on Hypertext and Social Media
 • NCMA 2017 - 9th Workshop on Non-Classical Models of Automata and Applications
 • 53rd Czech-Slovak Conference Graphs 2018
 • S4G 2018 - International Conference on Stereology, Spatial Statistics and Stochastic Geometry
 • ICALP 2018 - International Colloquium on Automata, Language, and Programming
 • GD 2019 -  27th International Symposium on Graph Drawing and Network Visualization
 • MFCS 2020  - 45th International Symposium on Mathematical Foundations of Computer Science
 • MMM 2021 - 27th International Conference on Multimedia Modeling
 • CSGT 2022 - 8th Czech-Slovak International Symposium on Graph Theory, Combinatorics, Algorithms and Applications
 • EGSR 2022 - The 33rd Eurographics Symposium on Rendering

 

 In preparation: STOC 2025

 

 

 

 

 

 

Organizace událostí