Společnost CONFORG s.r.o. produkovala a uváděla následující divadelní představení:

  • 2001–2003 Příprava, produkce a uvádění terezínského kabaretu Ať žije život! aneb Klub ztracených talentů na pražských i mimopražských scénách, realizace společnost CONFORG s.r.o., režie O. Strusková, hrají: Kateřina Dušková, Hana Frejková, Igor Šebo, Jiří Toufar, představení uvedli: Divadlo Na Prádle, Divadlo Montmartre, Malé Nosticovo divadlo nad Čertovkou a pohostinská vystoupení
  • 2005–2006 Příprava, produkce, nastudování a realizace divadelního představení FRIDA K. a uvádění této hry společnost CONFORG s.r.o., režie O. Strusková, hraje: Zora Jandová, k dispozici je galerie
  • 2007 Produkce a realizace zájezdového představení Klub ztracených talentů a uvádění této hry společnost CONFORG s.r.o.

Představení Ať žije život! aneb “Klub ztracených talentů” a FRIDA K. byla realizována za podpory hlavního města Prahy

  •  2016 Příprava, koprodukce a realizace divadelního hudebního představení „Anne, bez strachu hledět na nebe”.  Projekt „Anne, bez strachu hledět na nebe“  je realizován studenty a nedávnými absolventy Akademie múzických umění ve spolupráci se švýcarským režisérem Armandem Deladoey. Projekt představuje netradiční interpretaci opery Georgije Frida „Anna Franková“ (1968) ve spojení s kontrastním dílem Bohuslava Martinů „Kuchyňská revue“ (1927). „Kuchyňská revue“ Bohuslava Martinů uvádí diváka do poklidného dětského světa plného her a fantazie. Situace se dramaticky mění v jednoaktovou operu „Anna Franková“, která přenese diváka do válečné reality v původně bezstarostných dětských očích. Propojení klasické hudby s pantomimou přináší hlubší prožitek a pochopení poselství hudebního i literárního díla v kontextu dnešní doby. V jednání je účast na mezinárodním festivalu ve Švýcarsku v létě 2017, představení bude realizováno na domácích i zahraničních scénách, bude ho možné nabídnout i druhému a třetímu stupni škol jako podpora vzdělávacího systému a přiblížit tak i nebezpečí slepé nenávisti.  Představení vzniklo za laskavého přispění společnosti E.ON Česká republika, s. r. o., Nadace Život Umělce, Nadace Bohuslava Martinů, Nadace Crochet à Nuages, společnosti e-Business Services, a. s., Studia TON a Hudební akademie múzických umění v Praze. Mediálním partnerem projektu je sdružení HST - Obchodní komora Švýcarsko. Za podporu děkujeme též  tanečnímu studiu Fantasy Dance Studio. Kresba na úvodní straně programu je použita se souhlasem majitele autorských práv, jímž je Židovské muzeum v Praze.

    Premiéra představení proběhla 27. ledna 2017, repríza 29. ledna 2017. K dispozici je galerie a program (PDF).

Produkce